Som eneste byrå tilbyr Alstad Begravelsesbyrå hentetjeneste uten forpliktelse og til fastpris. Ta valget av byrå når det passer deg.

Melding om dødsfall

Dersom dødsfallet skjer ved sykehus eller en institusjon vil en lege automatisk bli tilkalt. Ved dødsfall i hjemmet må pårørende selv kontakte nærmeste legevakt. To timer etter dødsfallet kan legen fylle ut dødsattesten, som formelt kalles «Legeerklæring om dødsfall». Dødsattest må være utfylt før begravelsesbyrået kan hente den avdøde.

Legeerklæringen om dødsfall er utgangspunkt for meldinger til en rekke ulike offentlige instanser. Erklæringen er også et rettslig dokument som skal bekrefte dødsfallet.

I henhold til helsepersonelloven § 36 og forskrift om melding av unaturlig dødsfall § 1 skal lege melde et mulig unaturlig dødsfall til politiet.

Dødsfall meldes til:

  • Bodø Legevakt:  116 117
  • Fauske/Sørfold Legevakt: 755 40444
  • Saltdal Legevakt: 756 92000
  • Gildeskål Legevakt: 116 117
  • Meløy Legevakt: 116 117
  • Beiarn Legevakt: 116 117