Alstad Begravelsesbyrå tilbyr hentetjeneste uten forpliktelse og til fastpris. Ta valget av byrå når det passer deg.

Henting av avdøde

Henting ved dødsfall på sykehus eller institusjon

De fleste sykehus har kjølerom som den avdøde vil bli ført til. Nære venner og pårørende vil ofte ha anledning til å se den avdøde i sykehusets kapell eller syningsrom. Vi vil på et senere tidspunkt transportere den avdøde videre til seremonien.

Ved dødsfall på institusjon vil den avdøde bli bragt til kjølerommet av institusjonens personal dersom dette er tilgjengelig. I de tilfeller hvor institusjonen ikke har eget kjølerom vil vi hente den avdøde og besørge transport til kjølerom. Noen institusjoner foretrekker at flytting av den avdøde skjer i kiste. Dersom dette er tilfelle må de pårørende allerede nå bestemme hvilken kiste den avdøde skal gravlegges i.

Transport og henting ved dødsfall i hjemmet

Ved dødsfall i hjemmet vil vi etter avtale med de etterlatte bringe avdøde til nærmeste kjølerom eller sykehus. Som eneste byrå tilbyr Alstad Begravelsesbyrå hentetjeneste uten forpliktelse og til fastpris. Ta valget av byrå når det passer deg. Ring vår døgnåpne vakttelefon for gjeldende pris.

Dødsattesten må være utfylt før vi kan gjennomføre transport og henting ved dødsfall i hjemmet. Dersom du trenger hjelp til å melde dødsfall ring oss gjerne på vår døgnåpne vakttelefon. 

Verdisaker og klær

Ved dødsfall i hjemmet blir normalt sett verdisaker tatt av den avdøde. Verdisakene blir værende i hjemmet og den avdøde blir fraktet i klærne som er på. Dersom det er klart hvilke klær den avdøde skal ha på i kisten kan vi ta med disse. De kan også leveres senere dersom det passer bedre.

Ved dødsfall på sykehus eller institusjon blir verdisaker oppbevart i institusjonens safe og kan avhentes av nærmeste pårørende mot framvisning av skifteattest.

Ved dødsfall på andre steder vil verdisaker som regel bli sendt med båren og kan utleveres av rette vedkommende mot fremvisning av skifteattest.