Som eneste byrå tilbyr Alstad Begravelsesbyrå hentetjeneste uten forpliktelse og til fastpris. Ta valget av byrå når det passer deg.

Dødsannonse

Det kan være viktig å få gjort dødsfallet kjent for slekt, venner, naboer og kolleger. En dødsannonse er en kunngjøring fra de nærmeste at døden har funnet sted.

Dødsannonsen rykkes oftest inn så fort gravferd sted og tidspunkt er fastsatt. Tradisjonelt settes den i avisen, men er også oftest i digital format på Internett. Dersom gravferden kun skal være for de nærmeste familie og venner, er det også vanlig å annonsere at gravferden finner sted /har funnet sted i stillhet. Det er dog intet krav om at et dødsfall må kunngjøres.

Vi kan veilede i utforming av dødsannonsen, innhente pris og bestille plass i ønsket aviser. Gjennom vår webside kan du lese og søke på dødsannonser i Norge.